ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอินทผลัม
bulletปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำ
bulletสินค้าอื่นๆ
bulletสินค้าหรือบริการ 4
dot
dot
bulletการปลูกและการดูแลรักษา
bulletการให้น้ำ
bulletfacebook
dot

dot
bulletการ


เฟสบุค บริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด


สินค้าต่างๆ

 

 

สารโปรแตสเซี่ยมคลอเรต

ประโยชน์ของสารโปรแตสเซียม :

ใช้เพื่อบังคับ และเร่งการออกดอกของลำไย

วิธีใช้:

ใช้ราด : ใช้สารฯ ประมาณ 1 ขีด ต่อทรงพุ่ม 1 เมตร

ใช้ฉีดพ่น : ใช้สารฯ ประมาณ 5 ขีด ผสมน้ำ 200 ลิตร

ฉีดพ่นให้ชุ่มทั้งต้น 2 ครั้ง เว้นระยะห่างกัน  7  วัน

ประสิทธิภาพของสารโปรแตสเซี่ยมคลอเรต :

เป็นสารฯที่เข้มข้นตรวจสอบทุกขั้นตอน ไม่ติดไฟง่าย

เพราะมีความบริสุทธิ์ถึง 99.99 % ถ้าเตรียมต้นลำไย

 

พร้อม รับรองออกดอก 100 % 

 

จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นโพธิ์กรุณา

 

ประโยชน์ของจุลินทรีย์น้ำเข้มข้นโพธิ์กรุณา
1.  ช่วยย่อยสลายเศษอาหาร-อินทรียวัตถุ-มูลสัตว์-เศษพืชผักต่างๆ
2.  ช่วยขจัดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ห้องน้ำในห้องส้วมย่อยสลายได้ง่าย
3.  ช่วยทำให้ไข่แมลงวันหรือตัวหนอน ไม่สามารถฝักออกมาเป็นตัว

    แมลงวันได้
4.  ช่วยปรับสภาพดินให้โปร่ง ร่วนซุย น้ำอากาศผ่านได้สะดวก รากพืช

    สามารถชอนไชได้ดี พืชเจริญเติบโตได้ดี
5.  ช่วยปรับสภาพน้ำในบ่อ ไม่ให้เน่าเสียง่ายเพราะจุลินทรีย์จะไปช่วย

    ย่อยเศษอาหาร มูลของสัตว์ไม่ว่ากบ-ปลา-กุ้งทำให้สัตว์เลี้ยงแข็งแรง

    ไม่เป็นแผล ไม่เป็นโรคง่าย มีภูมิต้านทานโรคได้ดี
     วิธีใช้ :
  1. สามารถต่อเชื้อจุลินทรีย์น้ำ 1 ลิตร ผสม กากน้ำตาล 2 ลิตร + น้ำ 18

     ลิตร จะได้ จุลินทรีย์ที่ขยายแล้วเท่ากับ 20 ลิตร ภายในเวลา 7 วัน เพื่อ

     เอาไปสาดบ่อปลา-กบ-กุ้ง หรือตามคอกสัตว์เลี้ยงได้
  2.  ใช้เชื้อจุลินทรีย์น้ำโพธิ์กรุณา 1 ลิตร ผสม กากน้ำตาล 10 ลิตร + น้ำ

     100  ลิตร ใช้หมัก พืช ผัก ผลไม้ ได้น้ำหมักชีวภาพ  200  ลิตร
  3.  ใช้จุลินทรีย์น้ำโพธิ์กรุณา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ให้สัตว์กิน เช่นไก่ -

   สุกร- วัว-ควายกินเป็นประจำ จะทำให้มูลสัตว์ไม่เหม็นสุขภาพแข็งแรง

  4.  ใช้จุลินทรีย์น้ำเข้มข้นโพธิ์กรุณา 1 ลิตร ผสม ยาฆ่าหญ้า 1 ลิตร  + น้ำ

 

       200  ลิตร  ฉีดพ่นหญ้า จะทำให้รากหญ้าเน่าตายหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.