ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอินทผลัม
bulletปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำ
bulletสินค้าอื่นๆ
bulletสินค้าหรือบริการ 4
dot
dot
bulletการปลูกและการดูแลรักษา
bulletการให้น้ำ
bulletfacebook
dot

dot
bulletการ


เฟสบุค บริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด


ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำ

ปุ๋ยเม็คอินทรีย์ - ปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพ

ประโยชน์ของปุ๋ยเม็ดอินทรีย์

1.เร่งการเจริญเติบโต ด้วยอาหารหลัก NPK

และอาหารรองพร้อมใช้ (Ca – Mg - S )

2.ให้ดอกใหญ่ สีสวยสด ผลดกด้วย อาหารเสริม Fe, Cu, Zn, B, Mn, Mo, Oc, Ni

3.พืชสมบูรณ์แข็งแรง  สมบูรณ์ไม่โทรมหลังให้ดอกให้ผล

4.ปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย ดูดซับน้ำได้ดี

5.ใช้ปรับปรุงสภาพความเป็นกรด  -  ด่างของดิน

6.สร้างความแข็งแรง  ต้านทานโรคแมลงแก่พืช

7.ใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ ที่ป้องกันและกำจัดโรคพืช

8.ใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ ที่ช่วยย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดิน

ประโยชน์ของปุ๋ยน้ำอินทรีย์

1.สามารถนำไปฉีดพ่นทั่วทั้งต้นพืชได้ทุกชนิดฉีดพ่นทุก 5-7 วัน ครั้ง ฉีดพ่นช่วงเวลามีแสงแดดอ่อนๆ ตอนเช้าหรือบ่าย

2.สามารถใช้ผสมสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิด หรือ ยาป้องกันกำจัดเชื้อราได้ทุกชนิด

วิธีใช้ :     ใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์โพธิ์กรุณา 5 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 1 ช้อนชา ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์โพธิ์กรุณา 50 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร หรือ  5ช้อนแกง ต่อน้ำ 200 ลิตร  ถ้าต้องการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรผสมสารจับใบ หรือสารเสริมประสิทธิภาพเข้าไปด้วย

วิธีใช้ :

ไม้ผล 1 - 2  กิโลกรัม / ต้น

ไม้ดอกไม้ประดับ  50 - 100  กิโลกรัม / ไร่

นาข้าว  50  กิโลกรัม / ไร่

ใช้สลับหรือผสมปุ๋ยเคมีที่ใช้อยู่ได้เลย

 

ประโยชน์ของปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ สูตรเร่งต้น เร่ง ใบ

1.ใช้รองก้นหลุมก่อนการปลูกพืช

2.ใช้รองพื้นก่อนปลูกพืช  หรือว่านเมล็ดพันธุ์พืช

3.ใช้ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย  น้ำ  อากาศผ่านได้สะดวก

4.ใช้เพื่อสร้างรากใหม่  -  ใบ  -  ก้าน  ให้แข็งแรงทนต่อโรคและแมลง

5.ใช้ปรับปรุงสภาพความเป็นกรด  -  ด่างของดิน

6.ใช้เพิ่มปริมาณฮิวมัส  ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ดินและพืช

7.ใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ ที่ป้องกันและกำจัดโรคพืช

8.ใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ ที่ช่วยย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดิน

 

อัตราการใช้ :

ปุ๋ยเม็ด 50  กิโลกรัม / ไร่  สำหรับพืชผักทุกชนิด

            1 - 2  กิโลกรัม / ต้น  สำหรับไม้ผลทุกชนิด

ปุ๋ยน้ำ   20  ซีซี /  น้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นทุก  7  หรือ 15 วัน / ครั้ง

 

สำหรับผู้ที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร

15 15 - 15  ,  25 7 7  และ 46 0 0  สามารถใช้

 

ปุ๋ยสูตรเร่งต้น เร่งใบ แทนได้เลย

 

ประโยชน์ปุ๋ยเม็ด ปุ๋ยน้ำ สูตรเร่งดอก เร่งผล
    1. ใช้เตรียมต้นก่อนราดสาร
    2. ใช้เพื่อกระตุ้นการเกิดตาดอก
    3. ใช้เพื่อสร้างน้ำหนัก สร้างเนื้อ เพิ่มความหวาน สร้าง สีสันให้

        สวยงาม
    4. ใช้ปรับปรุงบำรุงดินให้ร่วนซุย น้ำ อากาศผ่านได้สะดวก
    5. ใช้ปรับปรุงสภาพความเป็นกรด ด่างของดิน
    6. ใช้เพิ่มปริมาณฮิวมัส  ที่เป็นประโยชน์ให้แก่ดินและพืช
    7. ใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ ที่ป้องกันและกำจัดโรคพืช
    8. ใช้เพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ ที่ย่อยสลายสารเคมีที่ตกค้างในดิน

 

อัตราการใช้  :

ปุ๋ยเม็ด 50  กิโลกรัม / ไร่  สำหรับพืชผักทุกชนิด

            1 - 2  กิโลกรัม / ต้น  สำหรับไม้ผลทุกชนิด

ปุ๋ยน้ำ   20  ซีซี /  น้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นทุก  7 หรือ 15 วัน / ครั้ง

 

สำหรับผู้ที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีสูตร

13 13 - 21 และ 8 24 24 สามารถใช้

 

ปุ๋ยสูตรเร่งดอก เร่งผล แทนได้เลยหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2014 All Rights Reserved.