ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอินทผลัม
bulletปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำ
bulletสินค้าอื่นๆ
bulletสินค้าหรือบริการ 4
dot
dot
bulletการปลูกและการดูแลรักษา
bulletการให้น้ำ
bulletfacebook
dot

dot
bulletการ


เฟสบุค บริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด


บริการของเรา

บริการของ โพธิ์กรุณา


มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนและขอเอาใจช่วยโดยจะผลิตสินค้าให้คุ้มกับการ ลงทุน ในการทำการเกษตรของ
พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน กิจกรรมของ บริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด เพื่อพี่น้องเกษตรกร

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
2. แจกเอกสารความรู้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร
3. ให้คำปรึกษา ชี้แนะการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร
4. จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกร บำรุงพืช บำรุงดิน กำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ ฯลฯ

"ผลิตภัณฑ์โพธิ์กรุณา มีนโยบายราคาเท่ากันทุกแห่ง หาซื้อได้ง่าย จากตัวแทนใกล้บ้าน"

ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเม็ดอินทรีย์ ปุ๋ยสูตร ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร

ปุ๋ยเม็ดสูตรเร่งต้น เร่งใบ, ปุ๋ยเม็ดสูตรเร่งดอก เร่งใบ, ปุ๋ยเม็ดอินทรีย์, ปุ๋ยน้ำสูตรเร่งต้น เร่งใบ, ปุ๋ยน้ำสูตรเร่งดอก เร่งผล, ปุ๋ยน้ำอินทรีย์
สมุนไพรสะป๊ะ, สารลดกรดในดิน, สารโปแตสเซียมคลอเรต, สารล่อแมลงวันทอง, เหยื่อล่อหอย, กากน้ำตาล, สารเร่งดอกลำไย, จุลินทรีย์น้ำเข้มข้น

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

สาหร่ายสไปรูลิน่าชนิดเม็ด และชนิดผงCopyright © 2014 All Rights Reserved.