ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletอินทผลัม
bulletปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำ
bulletสินค้าอื่นๆ
bulletสินค้าหรือบริการ 4
dot
dot
bulletการปลูกและการดูแลรักษา
bulletการให้น้ำ
bulletfacebook
dot

dot
bulletการ


เฟสบุค บริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด


เกี่ยวกับเรา


บริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด

"ผลิตภัณฑ์โพธิ์กรุณา มีนโยบายราคาเท่ากันทุกแห่ง หาซื้อได้ง่าย จากตัวแทนใกล้บ้าน"

นโยบาย บริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด

1. ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ทำการเกษตรเป็น และถูกต้องอย่างมีทักษะ
2. ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน คิดเป็น คือ รู้จักวิธีการลดต้นทุน รู้จักวิธีเพิ่มผลผลิต รู้จักคาดการณ์ล่วงหน้า และมองการตลาดทะลุ
3. ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่าน ประสบความสำเร็จในอาชีพการเกษตรโดยทั่วหน้า

ความเป็นมาของบริษัท
บริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด โดย นายอำนาจ โพธิ์กรุณา เจ้าของกิจการได้เริ่มต้นจากร้านโพธิ์กรุณาซึ่งเป็นร้าน
จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทั้งชนิดน้ำ ชนิดเม็ด มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 พร้อมกับกระแสแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสอดคล้องกับการทำธุรกิจของร้านโพธิ์กรุณา ที่เน้นใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม  ทำให้กิจการไปได้ดี มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และได้ดำเนินการจด บริคณห์สนธิเพื่อจัดตั้งบริษัท  เมื่อปี พ.ศ.2542 และเริ่มก่อสร้าง   โรงงานปุ๋ยน้ำอินทรีย์ชีวภาพขึ้นที่   เลขที่ 123 หมู่ 6   ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่   ทำให้เกษตรกรมั่นใจในตราสินค้ามากขึ้น รวมทั้งเกษตรกร ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร   โดยการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ในรายการวิทยุที่ออกอากาศพร้อมกัน   หลายสถานีในภาคเหนือ รายการ 108-1009 จาวเกษตร ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 12.00 – 14.00 น. ทำให้ได้รับความนิยมและเป็นแหล่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าไปด้วย ส่งผลให้กิจการมียอด จำหน่ายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

           ปัจจุบันปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมีบทบาทมากขึ้น เพื่อทำให้ดินดีมีคุณภาพ ทำให้มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพทั้งชนิดน้ำ ชนิดผง และชนิดปั้นเม็ด ออกจำหน่าย
มากมาย ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในปัจจุบันที่ช่วยใน การฟื้นฟูดินให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์หรือคืนชีวิตให้แก่ดิน ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งแนวคิดและปรัชญาของบริษัทฯ คือ จะเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ คุ้มกับเงินทุกบาททุกสตางค์ของพี่น้องประชาชน โดยการประกาศ ให้ใช้  5 ป. คือ มีประโยชน์ ประหยัด ประสิทธิภาพ ปลอดภัย รับประกันความพอใจ ไม่พอใจยินดีคืนเงินให้กับผู้ใช้ทุกกรณี

ลักษณะสายงานของธุรกิจบริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด ประกอบด้วย

1. โรงงานปุ๋ยน้ำ
ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ โดยวัตถุดิบที่นำมาผลิตนั้นมีมากมายในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างเงินให้กับท้องถิ่นและสามารถควบคุมคุณภาพได้ดี ด้วย

2. โรงงานปุ๋ยเม็ด
ตั้งอยู่ที่ จ.กาญจนบุรี บนเนื้อที่กว่า 40 ไร่ เนื่องจากที่ จ.กาญจนบุรีมีวัตถุดิบในการผลิตมากและยังอยู่ใกล้กัลป์แหล่งปุ๋ยเคมีด้วย อีกทั้งยังมีศูนย์วิจัยจุลินทรีย์อยู่ที่กาญจนบุรี ซึ่งทำให้ง่ายต่อการผลิต การตรวจสอบคุณภาพและลดต้นทุนด้วย เป็นการนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดี ๆ มากระจายให้กับเกษตรทั่วภาคเหนือของเรา ได้รับรองเป็นปัจจัยการผลิตที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตพืชอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

3. ฟาร์มสาหร่ายสไปรูลิน่า
ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ บนเนื้อที่กว่า 60 ไร่ โดยการเพาะเลี้ยงและควบคุมคุณภาพเอง ทำให้ได้สาหร่ายสายพันธุ์ดี มีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนได้บริโภคของดีมีคุณภาพ จนได้รับการรับรองคุณภาพจากกระทรวงสาธารณสุข ด้วย มาตรฐาน GMP เลขที่
8-4-15-50-08-00133 ในระดับดีมาก เมื่อปี พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบัน


4. สวนส้มปลอดสารพิษ
ตั้งอยู่ที่ ต.ทุ่งข้างพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นสวนสาธิตให้กับกลุ่มหรือพี่น้องเกษตรกรได้เข้าไปศึกษาหาความรู้และ ประสบการณ์ และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ และเป็นแหล่งศึกษาของนักศึกษาหลายสถาบันทั่วประเทศ ผลิตส้มสายน้ำผึ้งที่มีรสชาติที่หวาน กลมกล่อม เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภค เพราะเน้นปลอดสารพิษและเน้นคุณภาพ ทำให้ผลิตส่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันนี้มีเนื้อที่อยู่ประมาณ 400 ไร่

5. โพธิ์กรุณาการบันเทิง
เน้นส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน ให้ได้มีโอกาสสร้างผลงานของตนเองได้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปได้รับรู้ รับทราบ ทั้งนักร้อง นักแต่งเพลง ครูเพลง ซอพื้นเมือง ละคร ตลก แหล่ ค่าวฮ่ำ ตุ๊จก เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของภาคเหนือและให้ความบันเทิงกับพี่น้องประชาชน ทั่วไป โดยรับผลิต ซีดี วีซีดี และเทป

6. ชมรมฟุตบอล
พี.เค. โพธิ์กรุณา ส่งเสริมเยาวชนให้มีใจรักกีฬาและห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมและให้โอกาสแก่เยาวชนทางภาคเหนือได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและ
ครอบครัว และมีโอกาสร่ำเรียนหนังสือฟรีและสูงขึ้นตามความสมัครใจ

บริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ประกอบธุรกิจทางด้านการจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและ
สินค้าชีวภาพ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของผู้บริโภค อันได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ
อาหารเสริมสาหร่ายสไปรูริน่า ภายใต้ตราสินค้าโพธิ์กรุณาซึ่งในส่วนของบริษัท โพธิ์กรุณา จำกัด ก็ได้มีการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอยู่อย่างต่อเนื่อง
ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยน (การซื้อ-การขาย) การกระจายสินค้า และการอำนวยความสะดวกทาง การตลาด ผลจากการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด
ดังกล่าวทำให้ปัจจุบัน บริษัทฯมีตัวแทนจำหน่ายกระจายอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ และอีก หลายจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน โดยสร้าง
ความมั่นใจให้กับตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคด้วยการยินดีคืนเงินให้หากไม่พอ ใจในสินค้า ซึ่งเป็นนโยบายหลักสำคัญ ของบริษัทฯ ในการรับประกัน
คุณภาพของสินค้าCopyright © 2014 All Rights Reserved.